Đơn giá thiết kế Kiến trúc và Trang trí Nội thất

Đơn giá thiết kế Kiến trúc và Trang trí Nội thất
Khách hàng sẽ được tư vấn để lựa chọn gói thiết kế và yêu cầu thiết kế phù hợp.
Đơn giá thiết kế thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế, quy mô và thể loại công trình thiết kế.
Chi phí thiết kế phần Trang trí Nội thất được giảm 30% cho Hợp đồng thiết kế trọn gói (TK Kiến trúc + TK Trang trí Nội thất)
Chi phí thiết kế sẽ được giảm 30% nếu khách hàng chuyển tiếp ký Hợp đồng thi công.

  • ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

    22-09-2015 // 2,307 lượt xem

    Đơn giá thiết kế Kiến trúc và Trang trí Nội thất Khách hàng sẽ được tư vấn để lựa chọn gói thiết kế phù hợp. Đơn giá thiết kế thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế, quy mô và thể loại công trình thiết kế. Chi phí thiết kế phần Trang trí Nội thất được giảm 30% cho Hợp đồng thiết kế trọn gói (TK Kiến trúc + TK Trang trí Nội thất) Chi phí thiết kế sẽ được giảm 30% nếu khách hàng chuyển tiếp ký Hợp đồng thi công.

    Chi tiết →