Tin tức trong ngành, tư vấn về xu hướng và phong cách thiết kế, chia sẻ về kỹ thuật và kinh nghiệm thi công

1. Tin tức trong ngành:
- Cập nhật các tin tức, hoạt động mới nhất trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng.
- Cập nhật các tiêu chuẩn quy chuẩn mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng.
- Cập nhật các quy định mới nhất về xin phép xây dựng, tổ chức thi công, hoàn công công trình xây dựng.
- Cập nhật giá cả các loại VLXD, trang thiết bị công trình, thị trường xây dựng.
2. Tư vấn về thiết kế kiến trúc và trang trí nội thất:
- Xu hướng thiết kế mới
- Phong cách nội thất mới
- Các kinh nghiệm xử lý không gian, bố trí phòng ốc
3.Chia sẻ về kỹ thuật và kinh nghiệm thi công:
- Các kỹ thuật và công nghệ xây dựng mới.
- Chia sẻ các kinh nghiệm về việc chuẩn bị tiến hành xây dựng công trình, kinh nghiệm quản lý chi phí xây dựng.
- Chia sẻ các kinh nghiệm về cải tạo nhà, xử lý chống thấm, chống dột cho công trình,...

  • ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ

    22-09-2015 // 1,715 lượt xem

    Đơn giá thiết kế Kiến trúc và Trang trí Nội thất Khách hàng sẽ được tư vấn để lựa chọn gói thiết kế phù hợp. Đơn giá thiết kế thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu thiết kế, quy mô và thể loại công trình thiết kế. Chi phí thiết kế phần Trang trí Nội thất được giảm 30% cho Hợp đồng thiết kế trọn gói (TK Kiến trúc + TK Trang trí Nội thất) Chi phí thiết kế sẽ được giảm 30% nếu khách hàng chuyển tiếp ký Hợp đồng thi công.

    Chi tiết →